OpoCoaching

OpoCoaching yrityksille

Rekrytointi, johtaminen, tiimityö ja työhyvinvointi. Näihin tuomme oman asiantuntemuksemme ja vaikuttavan lisän RMP-motivaatiotyökalun avulla! Reissin motivaatiotietouteen pohjautuva Reiss Motivaatioprofiili on oiva työkalu niin oman itsen kuin kanssaihmisten ymmärtämiselle. Sen avulla saatte toimintaanne uudenlaista tehokkuutta, draivia ja ymmärrystä pitkäksi aikaa. Lue lisää RMP-profiilista.

Ota yhteyttä

  • Rekrytointi liekkeihin! Miten valitsen tiimiimme sopivimman työntekijän? Millaista osaamista työyhteisöstämme puuttuu? Tässä paketissa teemme tarvekartoituksen, jonka pohjalta luodaan ihanneprofiili. Sopivimmat hakijakandidaatit tekevät oman RMP-profiilinsa, jota verrataan yrityksen toiveprofiiliin. Tällä työkalulla selviää, kuinka ammatti ja persoonallisuus sopivat yhteen! Hinta 245€+alv/profiilit kandidaateille + rekrytoinnin konsultointi 2500-3000€+alv.
  • Johtaminen liekkeihin! Miten motivoin johtajana tseäni ja muita? Miten ymmärrän ja hyödynnän motivaatiotietoutta johtamisessa ja rekrytoinnissa? Sisältää henkilökohtaisen RMP-profiilin ja raportin sekä palautekeskustelun. Lisäksi yksi kokonainen valmennuspäivä, joka sisältää johtoryhmän jäsenten ja tiimin profiilien yhteisen jakamisen. Tällä setillä saat lisää ymmärrystä sekä omaan että muiden johtorymäläisten toimintaan! Hinta 245€+alv/profiilit + valmennuspäivä (7h) 2500-3000€ + alv tiimin koosta riippuen.
  • Tiimi liekkeihin! Tämän paketin jälkeen jokainen tiimin jäsen tunnistaa paremmin omat perustarpeensa, tavoitteensa ja motiivinsa. Lisäksi tiimin jäsenet tunnistavat sen, mikä motivoi muita tiimiläisiä. Tärkeistä yhteistyöhön, roolijakoon, kommunikointiin, konfliktien ratkaisuun ja työhön liittyvistä teemoista on keskusteltu avoimesti sekä päästy luontaiseen motivaatiotietouteen nojaten sopimaan tiimin kehittämistoimenpiteistä. Hinta 245€+alv/profiili sekä tiimipurkupäivä (7h) 1500-2000€ +alv tiimin koosta riippuen.
  • Työhyvinvointi liekkeihin! Mitkä tekijät vaikuttavat työssä jaksamiseen? Mitkä seikat ylläpitävät työhyvinvointiani? Mikä minua energisoi? Miten jaksan arjessa paremmin? Henkilökunnan valmennuspäivä (7h), jossa käsitellään stressinhallintaa, työhyvinvointia ja työssä jaksamista RMP-tietouden valossa konkreettisin harjoituksin. Soveltuu hyvin tyhy-päiväksi. Hinta 1500-2000€+alv riippuen tiimin koosta.