OpoCoaching

OpoCoaching oppilaitoksille ja hankkeille

OpoCoaching tarjoaa oppilaitoksille ja hankkeille kohtaamiseen, tutortoimintaan, motivaatioon ja työelämätaitoihin liittyviä koulutuksia, luentoja ja asiantuntijapalveluita.

  • Kohtaamisen ytimessä. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tekevät työtä, jossa kohdataan nuoria, aikuisia, työttömiä, maahanmuuttajia, vanhuksia jne. Sopii myös asiakaspalvelutyöntekijöille, hanketyöntekijöille ja yrityksille. Keskeisiä teemoja esim. valmentava ohjaus, asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus kohtaamisessa, ohjausprosessi, työssä jaksaminen, kohtaamisen haasteet. Tarvittaessa myös ohjauksen menetelmiä ja välineitä sovellettavaksi omaan työhön. Koulutuksen jälkeen sinulla on heti uusia välineitä käytössäsi vaikuttavaan, motivoivaan ja osallistavaan kohtaamiseen. Hinta 1500-2300€ +alv./ päivä osallistujien määrästä riippuen.
  • Työelämätaidot liekkeihin. Valitse seuraavista teemoista: nuorten työelämätaidot, yrittäjyyskasvatus, motivaatio, yrittäjämäisen ajattelun vahvistaminen, työnhakutaidot, oppilaitoksen oma yrittäjyyskasvatusstrategia. Tulevaisuuden työelämätaitoihin sekä nuorten työelämäodotuksiin pureutuva paketti oppilaitostenopetushenkilökunnalle sekä muille yrittäjämäisestä ajattelusta ja yrittäjähengen vaalimisesta kiinnostuneille. Hinta luennoista kokonaisiin koulutuspäiviin 350-2000€ +alv.
  • Tutortoiminta liekkeihin! Keskeisiä teemoja esim. oman oppilaitoksen tutortoiminnan vuosi, tutoreiden valinta, tutoreiden koulutus, keskeiset tehtävät, vertaisohjaajana toimiminen. Koulutuksen jälkeen oppilaitoksenne tutortoiminta on hyvin suunniteltua, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävää sekä juuri teidän koulunne tarpeisiin räätälöityä. Hinta 1500€ + alv./ päivä.
  • Pienryhmä liekkeihin. Kohderyhmä: Pienryhmä ohjauspaketti sopii esim. lukion opinto-ohjaus, työhönvalmennus ja hankkeet. Koulutuksesta saat aineksia turvallisen ryhmäilmapiirin luomiseen, pienryhmädynamiikan kehittämiseen. Teemoina mm. dialoginen kohtaaminen ryhmässä, pienryhmäohjaajan taidot, prosessin kuljettaminen. Osaat hyödyntää ryhmän vertaistukea ja luotsata ryhmiäsi tehokkaammin kohti tavoitteita. Hinta 1500€ +alv./päivä.