OpoCoaching

LisätietojaTilaa OpoCoaching-koulutus!

Kaikki koulutukset ovat päivän koulutuksia (=7h), mutta jokaisesta koulutuspaketista voidaan räätälöidä tilaajalle sopivan pituinen kokonaisuus parista tunnista useampaan päivään. Koulutusjärjestelyt, lopullinen toteutus ja hinta sovitaan räätälöidysti tilauksen yhteydessä. Koulutuksiin voi kuulua ennakkotehtäviä tai teemaan perehdyttävää etukäteismateriaalia.

Teemapäivät, veso-koulutukset, asiantuntijaluennot: Kysy rohkeasti toivomaasi OpoCoaching-koulutuspakettia!

"Paras henkilöstökoulutus, jossa olen ollut. Asiantuntevia ja innostavia kouluttajia!"

Ota yhteyttä


UUTTA! Koulumotivaatiovalmentajakoulutus

 • Steven Reissin motivaatioteoriaan pohjautuva koulumotivaatioprofiili auttaa nuorta urapohdinnoissa ja oman paikan löytämisessä
 • Koulutus pidetään tampereella 16.-17.11.
 • Kohderyhmä: Opinto-ohjaajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, erityisopettajat, nuorten uraohjauksen parissa työskentelevät
 • Hinta 490€ + alv.
 • Hinta sisältää valmentajakoulutuksen, 3 harjoitusprofiilis, RSMP-käsikirjan sekä mahdollisuuden ostaa jatkossa koulumotivaatioprofiileja hintaan 20-20€/kpl+alv ostomäärästä riippuen.
 • Kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Suomen Motivaatiotalon kanssa.
 • Lisätietoja Suomen Motivaatiotalon sivuilta ja Leenan blogista.
 • Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Kohtaamisen ytimessä

 • Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tekevät työtä, jossa kohdataan nuoria, aikuisia, työttömiä, maahanmuuttajia, vanhuksia jne.
 • Sopii myös asiakaspalvelutyöntekijöille, hanketyöntekijöille ja yrityksille.
 • Keskeisiä teemoja esim: valmentava ohjaus, asiakkaan kohtaaminen, ohjausprosessi, työssä jaksaminen, kohtaamisen haasteet
 • Tarvittaessa myös ohjauksen menetelmiä ja välineitä sovellettavaksi omaan työhön
 • Koulutuksen jälkeen sinulla on heti uusia välineitä käytössäsi vaikuttavaan, motivoivaan ja osallistavaan kohtaamiseen.

Työelämätaidot

 • Tulevaisuuden työelämätaitoihin sekä nuorten työelämäodotuksiin pureutuva paketti oppilaitosten opetushenkilökunnalle sekä muille yrittäjämäisestä ajattelusta ja yrittäjähengen vaalimisesta kiinnostuneille.
 • Keskeisiä teemoja valittavana: nuorten työelämätaidot, yrittäjyyskasvatus, motivaation merkitys ja sen synnyttäminen, yrittäjämäisen ajattelun vahvistaminen, työnhakutaidot ja niiden merkitys, oppilaitoksen oma yrittäjyyskasvatusstrategia. 
 • Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää valmennuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä ja välineitä yrittäjyyskasvatuksessa sekä soveltaa työelämätietoutta työssäsi.

Voimaa vertaisohjauksesta – täpinää tutortoimintaan

 • Tiivis tutortoiminnan koulutuspaketti oppilaitoksille, jotka haluavat kouluttaa tutoreita ja tehostaa tutortoimintaansa. 
 • Keskeisiä teemoja esim. oman oppilaitoksen tutortoiminnan vuosi, tutoreiden valinta, tutoreiden keskeiset tehtävät, vertaisohjaajana toimiminen.
 • Koulutuksen jälkeen oppilaitoksenne tutortoiminta on hyvin suunniteltua, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisäävää sekä juuri teidän koulunne tarpeisiin räätälöityä. 

Aavistuksesta oivalluksiin

 • Tuhti setti käytännön menetelmiä ja välineitä ohjaustyöhön
 • Toiminnallinen koulutus kaikille ihmisten kanssa vuorovaikutustyötä tekeville
 • Koulutuksen jälkeen osaat mm. käyttää kuvakortteja asiakkaiden motivoimiseen, nuorten ohjaamiseen sekä henkilöstön valmennukseen.

Pienryhmää ohjaamassa

 • Pienryhmäohjauksen teoriaa ja käytäntöä sekä välineitä pienryhmän ohjaamiseen
 • Ryhmänohjaajan rooli pienryhmän toiminnan luotsina
 • Pienryhmäohjauspaketti sopii esim. lukion opinto-ohjauksen kurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä työhönvalmennuksiin.
 • Koulutuksesta saat aineksia turvallisen ryhmäilmapiirin luomiseen sekä osaat hyödyntää ryhmän vertaistukea ja luotsata ryhmiäsi tehokkaammin kohti tavoitteita.

Motivaatio valintojen tukena

 • Koulutuksessa käydään läpi Steven Reissin motivaatioteoriaan (RMP) pohjautuvaa käsitystä ihmisen 16 perustarpeesta ja niiden intensiteeteistä.
 • Kuinka Reissin motivaatioprofiilia voidaan hyödyntää ammatinvalinnassa, työelämässä, urasuunnittelussa, urheilussa, parisuhteessa  ja muilla elämän osa-alueilla.
 • Motivaatiotietoutta voidaan hyödyntää myös erilaisten stressitekijöiden esiin nostamisessa ja ennaltaehkäisyssä.
 • Motiivitietämys ja motiivien ymmärtäminen lisää itseymmärrystä sekä ymmärrystä ja hyväksyntää muiden (vaikkapa työtovereiden tai perheenjäsenten) toimintaa kohtaan.
 • Koulutuksen jälkeen ymmärrät motiivien vaikutuksen työhyvinvointiin, johtamiseen ja omaan elämään.
 • Koulutukseen on mahdollista liittää oman RMP-profiilin tekeminen jokaiselle osallistujalle - kysy tarjousta!